Σας Περιμένουμε

Ακολουθεί φόρμα επικοινωνίας για το κοινό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρακαλούμε όπως αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματα τους στο γραφείο δημοσίων σχέσεων του υποψηφίου Προέδρου, press@andronicos.cy