32/32. Η ριζοσπαστική μου προσέγγιση στο Κυπριακό

32/32. Η ριζοσπαστική μου προσέγγιση στο Κυπριακό

Ποια είναι λοιπόν η ριζοσπαστική μου προσέγγιση στο Κυπριακό πρόβλημα; Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο, κάνοντας μια αναδρομή σε πάνω από 400 χρόνια ιστορίας που αφορούν την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό θα μας εξηγήσει το έντονα συναισθηματικό ιστορικό που βασίζεται πίσω από το Κυπριακό πρόβλημα.