05/32. Αυξήσεις κρατικών συντάξεων και αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης τους

05/32. Αυξήσεις κρατικών συντάξεων και αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης τους

Τα επόμενα 3 χρόνια, η ελάχιστη κρατική σύνταξη θα αυξηθεί σε κυλιόμενη κλίμακα ξεκινώντας από τις χαμηλότερες.

Θα διερευνήσω ενδελεχώς πού έχουν καταλήξει όλα τα κρατικά συνταξιοδοτικά αποθεματικά.
Θα διερευνήσω ενδελεχώς πού έχουν καταλήξει όλα τα κρατικά συνταξιοδοτικά αποθεματικά. Για αυτό τον λόγο, οι πολιτικοί θα πρέπει να απομακρυνθούν από την καθημερινή διαχείριση του κρατικού ταμείου φυσικού αερίου. «Δεν θέλω οι αλεπούδες να φυλάνε τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής της οικογένειάς μας». Η διαχείριση του ταμείου θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με διεθνείς εμπειρογνώμονες.