08/32. Η λαχειοφόρος αγορά Euromillions για τη χρηματοδότηση νέας «φιλανθρωπικής επιτροπής»

08/32. Η λαχειοφόρος αγορά Euromillions για τη χρηματοδότηση νέας «φιλανθρωπικής επιτροπής»

Το EuroMillions θα παράσχει κίνητρα σε όσους είναι επιφυλακτικοί να αποδεχθούν την τεχνολογία, όπως ορισμένοι συνταξιούχοι, να μάθουν τα βασικά της χρήσης φορητού υπολογιστή ή tablet, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου